0Item(s)
0 0

Kesaksamaan Gender: Perspektif Belia Malaysia

Product Code EM2777
Product Name: Kesaksamaan Gender: Perspektif Belia Malaysia
Category: MY Books
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 20.00
After Discount: RM 10.00
  ECopy (PDF) via Email

Kesaksamaan Gender: Perspektif Belia Malaysia

E-book ini adalah himpunan esei pemenang-pemenang Pertandingan Penulisan
Esei bertemakan Kesaksamaan Gender anjuran Persatuan Sains Sosial Malaysia
(PSSM) dan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) pada tahun 2021. Pertandingan
ini dianjurkan untuk memberi peluang kepada para belia khususnya pelajar
Institusi Pengajian Tinggi (IPT) untuk mengupas isu kesaksamaan gender dari
sudut pandang mereka. Pelbagai idea dan maklumat berkenaan kesaksamaan
gender telah dibincangkan dan dikarang dengan cara dan gaya tersendiri oleh
para penulis bagi melontarkan pandangan masing-masing. Justeru, buku ini
diterbitkan bagi berkongsi bersama pembaca dan masyarakat mengenai
pandangan belia di Malaysia mengenai isu kesaksamaan gender.


Currently No Review